โทร 038-347257-9 แฟกซ์ 038-347-249

Go To

โทร +66(0)38-347257-9  แฟกซ์ +66(0)38-347-249   จันทร์ - เสาร์ 8:00 – 17:00 น.

สวัสดิการพนักงาน

 • ค่าอาหารกลางวัน 40 บาท/วัน
 • ค่ากะ 80 บาท/คืน
 • ค่าน้ำมันรถส่วนตัว กรณีนำรถส่วนตัวไปปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • เงินช่วยเหลือกรณีช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต (บิดา,มารดา)
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางไปต่างประเทศ
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานแต่งงาน
 • สวัสดิการช่วยเหลือกรณีบ้านของพนักงานเกิดอุทกภัย/อัคคีภัย
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันชีวิต
 • เงินรับขวัญบุตรแรกเกิดของพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาลกรณีบาดเจ็บจากงาน
 • เงินช่วยเหลือค่าอาหารกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามกฎหมาย

IT Support (Staff)

รายละเอียดงาน

 1. ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร
 2. แก้ไขปัญหาด้าน Hardware-Software,ระบบ Lan,Network ต่างๆภายในองค์กร
 3. จัดหา และจัดซื้ออุปกรณ์ด้าน IT
 4. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ IT
 5. ฝึกอบรมทางด้านเทคนิคของโปรแกรมเฉพาะให้กับพนักงาน
 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รับ : หลายอัตรา อัตรา / ประกาศ : 18 มกราคม 2023

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

รายละเอียดงาน

 1. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาพนักงาน
 3. ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
 4. รวบรวม และจัดทำเอกสารการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างพนักงาน
 5. จัดทำเอกสาร และประสานงานหน่วยงานราชการต่างๆ
 6. ดำเนินการจัดทำ และประสานงานการฝึกอบรม
 7. รับผิดชอบงานด้าน ธุรการ/แม่บ้าน/รปภ.

รับ : 1 อัตรา / ประกาศ : 18 มกราคม 2023

Planning Engineer

รายละเอียดงาน

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ติดตามการวางแผนงาน และควบคุมงานของฝ่ายผลิต
 4. บริหารจัดการข้อมูล BOM (ฺBill Of Material)ให้เป็นปัจจุบัน
 5. บริหารจัดการข้อมูล Part Order/Part Inventory
 6. พัฒนากระบวนการ และระบบของ Production Planning

รับ : หลายอัตรา อัตรา / ประกาศ : 18 มกราคม 2023

บริษัท ยามาโตะอีสเทิร์น จำกัด

Yamato Eastern CO.,LTD.

 • 150/61 หมู่ 9, ตำบลหนองขาม, อำเภอศรีราชา, จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย 20230 (*ต้องขออภัยช่องทางการติดต่อขัดข้อง ตอนนี้อยู่ในกระะบวนการทำการแก้ไข)
 • โทร : +66(0)38-347-257-9
 • แฟกซ์ : +66(0)38-347-249
 • อีเมล์ : chadet@yec.co.th
 • จันทร์ - เสาร์ 8:00 – 17:00 น.

ดาวน์โหลดคู่มือจริยธรรม

แผนที่ บริษัท ยามาโตะอีสเทิร์น จำกัด

 ผู้ดูแลระบบ

นโยบายบริษัทฯ

 1. ผลิตสินค้าได้มาตรฐาน ส่งงานตรงเวลา ขจัดปัญหาการผลิต ต้นทุนต่อ Unit ต่ำสุด
 2. ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พัฒนาพนักงาน บริหารด้วยคุณธรรม
 3. ทำงานอย่างปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสินค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
Today
75
Month
2,024
Year
10,402
Overall : 146,453